Pamuk Gübreleme - Pamuk Gübresi

Pamuk gübreleme, pamuk bitkisinde verimi ve kaliteyi artırmak için, pamuk gübresi olarak topraktan ve yapraktan   organik ve  kimyasal gübre verme işlemidir.  Pamuk gübreleme, pamukta  bitki besleme işlemleri pamuk verimi için oldukça  önemlidir. Aslında  eskiden pamukta  doğru gübreleme işi bu kadar  önemli değilken, topraktaki  organik madde miktarının,  fosfor, potasyum, çinko, mağnezyum  vb. elementlerin azalması ve  iklim şartlarının da geçmişe göre   daha  da  olumsuz  yönde  olması pamukta dengeli gübrelemeyi, doğru gübrelemeyi, verimi en çok artıracak şekilde bitki besleme işi   daha da  öne  çıkarmıştır. Hatta  öyle ki pamuk gübreleme  en belirleyici faktör  haline gelmiştir. Bu yüzden pamuk için gübre seçimi, pamuk gübresi olarak tercih edilen gübreler daha  önemli hale gelmiştir.   Aynı zamanda pamuk gübreleme maliyeti gün geçtikçe daha  masraflı hale  gelmiştir. Tabii ki sadece pamuk gübreleme  masrafları değil toprak hazırlığı, pamuk ekimi, pamuk sulama, pamuk tarımında  yapılan işçilikler hepsi de  çiftçinin sattığı pamuk fiyatlarına  oranla daha  çok artmıştır. Yani pamuk üretiminde  kar  marjı azalmıştır. Hal böyle  olunca pamuk üreticisi  çiftçilerimizin pamuk gübreleme  politikası da  değişmiştir. Şöyle ki; eskiden pamuk ekimini yapıp, taban gübresini atan bir çiftçi örneğin üst gübresini az  versem de  olur diyebiliyordu. Şimdi ise  tarlaya  pamuğu eken çiftçi mecburen en yüksek verimi almak için resmen yarışmaya  girmiş gibi en doğru şekilde, en etkili gübreleme  işlemini ve  pamuk tarlasının bakımı yapmak zorunda  olduğunun farkındadır. Peki pamuk gübrelemesi nasıl yapılır, pamuk gübresi seçiminde  nelere dikkat edilmelidir.  Aşağıda  sizlere  tavsiye ettiğimiz pamuk ekiminden hasadına kadar ki zaman dilimindeki  pamuk gübreleme  tiyoları ve  tekniklerini verdiğimiz sayfamızda klasik pamuk gübreleme  işlemlerine  ilave bilgiler  yer almaktadır. Bu bilgileri ve  gübre tavsiyelerimizi  uygulamanız  halinde, düşüş trendinde  olan pamuk üretimindeki kar marjınızı en kolay ve  ekonomik şekilde  artırabilirsiniz. Daha  detaylı bilgi verecek olursak, pamuk üreticilerinin sezonda dekar  başı toplam masrafları  en az 350-400 kg  pamuk fiyatına  karşılık gelmektedir. Diyelim ki  dekarından 500 kg  hasat yaptığınızda  size  kalan kâr  100-150 kg  pamuk ise, 650 kg  hasat yaparsanız  250-300 kg  kâr  kalıyor dekarına. Yani çok az bir  dokunuş ile  kârınızı 2-2,5  katına  çıkardınız. Bu yüzden aşağıdaki Pamuk Gübreleme Programına  şiddetle uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz videolarda  ise  pamuk yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı bölgelerde  damlamadan, yapraktan ve  topraktan yapılan gübreleme  işlemi hakkında  detaylı bilgi vermektedir. 

Pamuğa Kaç Kilo Gübre Atılır

Pamuğa  kaç kilo gübre  atılır sorusunu sayfamızda  çok daha  detaylı şekilde cevapladık. Yani kaç kg  gübre atılırı geçelim kaç gram verilire kadar  detaylı şekilde sayfamızda  cevapladık. Aşağıdaki pamukta  taban gübresi,  pamuk üst gübreleme ve pamuk  gübreleme  programlarını incelediğinizde   pamuğa  dekar  başına hangi gübreden   kaç kg, kaç gram, kaç litre  verdildiği gibi detaylı bilgiler açıklanmıştır.  

Pamukta Taban Gübresi

Pamukta  taban gübresi olarak hangi gübre  kullanılır, dekara  dönüme  kaç kg  uygulanmalıdır. Pamuk ekiminde  için en iyi sonucu veren taban gübresi DAP gübresi mi, 3 15 gübresi mi, 20 20 gübresi midir ? Pamuk gübreleme yaparken pamuğa  taban gübresi ne zaman uygulanır. Normalde  pamuk bitkisi NPK içerikli gübreleri  gerek çimlenme dönemi ve  gelişim dönemimde  gerekse  çiçeklenmeden itibaren ihtiyaç duysa da  taban gübresi uygulaması toprak altına  verilen bir gübreleme  işlemi olduğu için ara dönemlerde  uygulamak kolay değildir. Bu yüzden pamuk ekimi esnasında  uygulanır. Genel olarak 30-40 kg gibi bir  rakam uygulanabilir desek de  tecrübeler doğrultusunda  azaltılabilir yada  artırılabilir. Yapılacak toprak analizine göre  DAP gübresi mi, 3 15 gibi bir  NPK'lı taban gübresi mi kullanılacak buna  karar verilir. Bazen çiftçilerimiz taban gübresi çok versek te  verim artmadı gibi, bazen de  taban gübresini az verdim ama  yine de  en yüksek verimi ben  kaldırdım diyebilmektedir. Bunun en baş sebebi az gübre atan çiftçinin tarlasının toprağının düzgün olması, diğer  çok atanın toprağının bozuk sıkıntılı olmasıdır. Yani toprak bozukluğu var  ise  dekar  başına  uygulanan taban gübrelerinin alımı ile  ilgili ciddi sorunlar  olduğu için sizlere  tavsiyemiz 2 yılda bir Rekor Gelişim Tarla gübresini toprağınızdan eksik atmayın. Bunu alışkanlık haline getirin. Rekor Gelişim tarla gübresi toprağınızı çözerek, toprağınız da var olan, toprakta tutunmuş ve çözünemeyen bitki besin elementlerinin bitkiye geçmesini sağlayarak, köklerini daha derine geçmesini ve  pamuk kök geliştirici özelliği sayesinde pamukta verim arttırma konusunda avantaj sağlayabilirsiniz. Pamukta yukarı doğru gereğinden fazla boy yapmadan sık boğumlu ve dengeli büyümesini sağlayarak, doğrudan kozaların gelişimini sağlar, bu sayede verim artışı, düzgün koza tutumu ve lif kalınlığı oluşturur. Toprak daha  nemli ve  tavlı kalır. Yani ideal bir  pamuk gübresidir. 

Pamukta Üst Gübreleme

Pamukta üst gübreleme yani azot içerikli olan  amonyum sülfat gübresi ( Şeker Gübresi ), üre gübresi, amonyum nitrat gübresi gibi gübreler ne zaman uygulanır. Dekar  başına  kaç kg  uygulanır. Pamuk bitkisinin ne  kadar azot  ihtiyacı var nasıl anlaşılır gibi soruların cevaplarını işleyeceğiz. Pamuk için azot içerikli  gübrelerin faydası olduğu kadar dezavantajları da  vardır. Azotlu gübreler, pamukta  boylanmaya, taraklanmaya, çiçeklenmeye vb.  fayda sağlar ama  gereğinden fazla azotlu gübreler  pamukta  boğum aralarının daha  uzun olmasına  yol açar. Çiçek dökümü daha  kolay olur. Yeşil kurt vb. zararlıların daha  kolay zarar vermesini teşvik eder. Bu yüzden aşağıdaki tavsiye edilen kullanım miktarlarını ezbere vermek yerine  duruma göre  kontrollü vermekte  fayda  vardır. Hatta  pamuk üreticileri özellikle  pamukta  boğum aralarının daha  sıkı daha  kısa  olması için azot uygulamalarının arkasından durdurucu vb. ilaç uygulamaları ile  azotun verdiği zararı minimize etmeye  çalışırlar. Ancak düşünüldüğünde  bir taraftan azota para  harcıyor uyguluyorsunuz sonrada  tekrar durdurmaya  çalışıyorsunuz yani bunun daha  kolay bir  yolu olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden aşağıdaki bölümlerde  pamuk için yaprak gübresi  bölümünü muhakkak okuyunuz. 

Amonyum Sülfat ( Şeker Gübresi ) Ne Zaman Atılır - Dekara Kaç Kg Uygulanır

Pamuk gübreleme işleminde Şeker  gübresini  dekara  toplamda 2 ayrı uygulama  şeklinde  35  kg  verilebilir. 1. şeker şeker gübresi uygulaması 1. sulamadan hemen önce, 2. uygulama  ise  en geç çiçek öncesi olmalıdır. 

Pamukta Üre Gübresi Ne Zaman Atılır - Dekara Ne Kadar Verilir

  Pamukta  üst gübreleme yaparken eğer  üre  gübresi veriliyorsa, yine 2  ayrı  zamanda  toplamda 15-20 kg  olarak verilebilir. Ancak üre gübresi geç çözünen bir gübre  olduğu için pamukta  65.-70. gün geçmeden azot  uygulaması bitmiş olması gerektiğinden 1. uygulamada  üre, 2. uygulamada  üstten şeker gübresi verilmesi tavsiye ederiz. Bu durumda  1. uygulamada 10 kg  üre verilirse, 15-20 kg şeker gübresi uygundur.


Pamuk Gübreleme Programı

Pamuk gübreleme  programı, her gübre  firmasının kendi ürettiği gübrelerin hangi dönemde  ne  yaptığının iyi bilmesinden dolayı genel anlamda gübre  üreticisi firmaların marka  bazlı yaptığı bir  pamuk besleme  programı olsa da  pamuk üreticisi kendine  göre de başka  firmalardan aldığı gübreleri belirli bir zamanda ve  miktarda pamuk gübresi olarak  kullanacak şekilde de  kendine göre bir pamuk gübreleme  programı hazırlayabilir. Ancak Şöyle ki bir firmanın pamukta gübreleme  programını uygularken aynı zamanda  diğer firmanın da  programına  kısmı uymanız  halinde  ürün çakışması sorunları yaşayabilirsiniz, attığınız bir   gübreyi gereğinden fazla  atmış, diğer bir gübreyi de  az atmış olabilirsiniz. Tüm bunlarda  verim düşüklüğüne sebep olacaktır. Örneğin sizlere aşağıda  sunacağımız  Rekor Gübre Pamuk Gübreleme  programında, ihtiyaç duyulan başka  firmaların gübrelerinden de bahsedildiği için gönül rahatlığı ile   onları da  kullanabilirsiniz. Zaten yukarıda  bahsettiğimiz taban gübresi ve  üst gübreleri bölümündeki gübreleri kullanmanız gerekmektedir. Detaylı pamuk gübreleme sayfamızdan da  pamuk gübre  ihtiyacı vb. teknik konularda  bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki  pamuk gübreleme  programı pdf formatı olarak değil de jpg formatındadır.  Son derece sade, açık net ve  ekonomiktir. Pdf formatındaki gibi indirip çıktı alabilirsiniz.  Pamuk  için  gübre  önerisi, gübre  tavsiyesini açıkladık. Aşağıdaki pamuk gübreleme programdaki gübreleri satın almak için Sipariş linkini tıklayınız. 

Pamuk Gübreleme Programı

Pamuk Gübreleme Programı 

Pamuk için En İyi Sulu Gübre

Pamuk için en iyi sulu gübre, sıvı gübre  isimleri markası nedir, diğer gübrelerden farkı nedir, nasıl bir verim farkı yaratır. Sulu gübrelerin içeriği nedir, nasıl uygulanır. Pamuğa verilen sıvı gübreler ne zaman ve  nasıl uygulanır.  Yukarıdaki pamuk gübreleme  programına  bakılırsa eğer  orada  iki tane  sıvı yazan gübreye  rastlarsınız. İkisi de  pamuk için en iyi sulu gübredir. Bir  tanesi en iyi sıvı yaprak gübresidir. Diğeri de  en iyi sulu damlama  gübresidir.  Kullanımları ile  ilgili  konular detaylı şekilde  açıklanmıştır. 

Pamukta Hangi Gübre Kullanılır

Pamukta  hangi gübre  kullanılır dediğimizde pamuk gübrelemede  öncelikle  iyi bir  pamuk tarlası nasıl olmalıdır, verilen hangi gübreden ne  bekliyoruz, ne  sonuç almalıyız bunları çok iyi bilmek gerekir. Çünkü taraklanması gereken bir zamanda sadece boy  yaptırıcı bir gübre  uygulaması yaparsanız veriminiz düşecektir. Kısacası pamuk için tercih edeceğimiz gübreler kademe  kademe  şu sonuçları vermelidir.

Pamukta iyi bir çimlenme olmalıdır. Homojen bir çıkış sağlamalıdır. 

Pamuk bitkisinde çok iyi taraklanma , bitki sık boğumlu gelişmelidir.

Pamuk bitkisinde  çok iyi çiçek tutumu sağlamalıdır. Çiçek tutumu en dipten en tepeye  kadar  eşit büyüklükte  olmalıdır. En dipteki çiçekler  olmak üzere  dökülme sorunu yaşamamalıdır.

Pamuk kozaları ve  çekirdekleri iri olmalıdır. Çekirdek sayısı bir  kozada  en az 30 adet  olmalıdır. 

Pamuk için verilen gübre uygulamaları pamuğu kolay hasat edecek duruma  getirmemeli, gereksiz ilave  pamuk ilaçlama  masrafı oluşturmamalıdır. 

Etkili bir  pamuk gübreleme  ile  yukarıdaki taleplerimizi rahatlık ile  sağlayabiliriz. Elbette ki iklim faktörlerini de   göz ardı etmemek gerekir. Pamukta  hangi gübre yada  gübreler  kullanılır sorusunun cevabı yukarıdaki sonuçları oluşturan aşağıdaki gübrelerdir. 

Pamuk Gübre İhtiyacı

Pamuk gübre ihtiyacı dekar  başına  ne  kadar, pamuk gübre isteği nedir, Potasyum uygulaması, fosfor uygulaması, şeker  gübresi uygulaması dekara  kaç kg'dır. Pamuğun azot, fosfor, potasyum, mağnezyum, çinko ihtiyacı nedir ? Pamuk Verimini artırmak için pamuk gübresi  hangi  zamanlarda  kullanılır. 

 Pamuk bitkisi de  bir çok endüstriyel bitkilerde  yada   bir çok tarla  bitkisinde  olduğu gibi düzenli tarım yapılan araziler de  dekar başına  ortalama  30-40 kg  taban gübresi ile  ekilen bir bitkidir. Yani gübre  ihtiyaçları yakındır. Sayfamızda  pamuk için ne  kadar  gübre  ihtiyacı var  ise   gerek tabandan,  gerekse üst gübrelemesi dönemlerindeki atılması gereken dekar başına  azot  miktarları ne  kadar bunlar   yazılmıştır. Ayrıca  pamuk için uygulanması gereken yaprak gübreleri, sulu-sıvı gübre nelerdir, nasıl uygulanır  bunlara da detaylı şekilde değinilmiştir. 

Pamuk Fosfor İhtiyacı

Pamuk fosfor  ihtiyacı  vazgeçilmezdir. Pamuk bitkisi için hayati önem taşır. Pamukta  fosfor  direkt verimi arttıran bir  elementtir.  Fosfor pamukta, iyi bir çiçek tutumuna, koza  olgunlaşmasına, kök gelişimine, bitkinin dengeli gelişiminde  ciddi rol alır. Pamuk için ne  kadar  fosfor  içerikli gübre verilmelidir konusunda  ise toprağın en çok bağladığı bitkiye  geçmesini engellediği elementlerden birisidir fosfor. Bazı kaynaklarda  sadece  5  kg  yeterlidir gibi açıklamalar  kesinlikle  itibar edilmemesi gereken şeylerdir. Hatta  toprakta  5  kg  fosfor  var  ise  atmanıza  bile  gerek yok denilmektedir. Bunlar fiili durumlarda  doğru şeyler değildir, sakın bu hatalara  düşmeyin. Sizlere  içerisinde  fosfor  elementi de  olan taban gübrelerinden dekar  başına  kaç kg  atılması gerektiğinden  yukarıda  bahsettik. Eğer  fosforu biraz  fazla  bile  atsanız  bundan bir  zararınız  olmaz, bitkinin alamadığı ihtiyaç duymadığı fosfor zaten toprakta bir sonraki  dönemde ekilecek bitki için hazır  bekler.  Ancak az attığınızda  tüm yıldaki emeğinizi boşa  harcarsınız. Yine  yukarıda  sizlere  pamuk gübreleme için tavsiye ettiğimiz gübrelerden Rekor Gelişim gübresi topraktan bitkiye  fosfor ve diğer gübrelerin  alımını ciddi oranda  artırır. Buradaki en önemli fayda doğru zamanda  doğru gübreyi bitkinin almasını sağlamış olursunuz. Toprağa   bir gübre verdiğinizde, bitki o gübreyi hemen  alır diye bir  garanti yok maalesef. 

Pamukta Fosfor Noksanlığı

Pamukta  fosfor  noksanlığının belirtileri, pamuk bitkisinin köklerinde  zayıflama, yapraklarında sararma, çiçeklenmesinde  sorun yaşanır. 

Pamuk Azot İhtiyacı

Pamuk azot  ihtiyacı konusunda  sayfamızın pamukta  üst gübreleme  bölümünde  gerekli bilgi verilmiştir.  

Pamukta Yapraktan Gübreleme  ve  Yaprak Gübresi Kullanımı Hakkında Bilgi

                  Pamukta yapraktan gübreleme nasıl yapılır, pamukta yapraktan gübreleme için en iyi gübre markaları hangileridir. Pamuk için yaprak gübresi çeşitleri nedir, ne zaman uygulanır, pamukta  yaprak gübresi  kullanımı iyi sonuç verir mi? Pamuk bitkisinde  kullanılan yaprak gübreleri genel olarak  sulu halde  yani sıvı formdadır.   Pamuk için yaprak gübresi uygulamalarının özel bir  önemi vardır. Bitkiler arasında  en fazla sık boğumlu büyümesi istenen  bitki pamuktur. Yaprak gübresi bunun tersine  çalışmamalıdır. 

             Pamukta   gübreleme yapılırken, iyi bir  sulu yaprak gübresi, sıvı yaprak  gübresinin sahip olması gerekli özellikleri hakkında  bilgi verecek olursak, tabii ki pamuk bitkisinde  hızlı gelişim sağlamalı ama  bunu yaparken de  sık boğumlu büyütmelidir. Neden hızlı gelişmelidir dersek eğer, herbisitler  ile  yapılan   yabancı ot mücadelesi sonrası ikliminde  kötü gitmesi halinde, herbisitin gereğinden fazla  uygulanması vb durumlarda  pamuk yaprakları sararır ve bitki gelişemez. İşte bu durumda  Yaprak gübresi uygulaması ile  herbisit stresi derhal atılmalı ve  dengeli bir gelişim sağlamalıdır. Bu konuda en   yaygın ve  bilinen yaprak gubresi Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresidir. Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresi ile  pamuktaki zirai ilaç uygulamalarını azaltabilirsiniz. Çünkü bitki daha  dirençli geliştiği için hasta  olması zorlaşır. 

       Pamukta  ilk suyun  biraz  geç verilmesi istenir. bunun sebebi 1. su ile  verilecek azotlu gübreler  ile değil de  kendi halinde  biraz  tarak yapması beklenir. Çünkü bu şekilde  çıkan taraklar daha sağlıklı olmaktadır. Diğer  yandan azotlu gübre  ve  sulama sonrası oluşmaya  başlayan tarakları özellikle  yeşil kurt zararlısı daha  kolay kesmektedir, zarar vermektedir. İşte  tam burada  Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresi 1. sulama  öncesinden 10-12 gün önceki uygulanması halinde  pamuktaki susuzluk stresini alır ve  bitki rahat rahat taraklanmaya  başlar. 1. sulamaya  kadar  taraklar gelişip olgunlaştığı için 1. su sonrası yeşil kurt zararlısından kendini korumuş olur. diğer  yandan da  taraklanma  öncesi verilen yabancı ot için herbisit stresini de  anında  yok eder. Aslına  bakarsanız  yabancı ot  mücadelesinin çok önceden çözülmesi gerekirken tam bu dönemlere  sıkışıp kalması iklim şartlarının getirdiği stresten kaynaklanmaktadır. görüldüğü üzere  tüm sorunları da  ortaya  çıkarmaktadır aslında. Tabii ki Rekor gübre Yaprak gübresi ile  birbirilerine  zincir gibi bağlı bu sorunları çözdüğünü aşağıdaki  pamuk gübreleme  videolarını izlerseniz fark edebilirsiniz. Rekor Gübre yaprak gübresi 2. uygulamayı  da pamuk  çiçek açmadan önce uygulayabilirsiniz. 3. uygulama  ise  koza tutumu sonrası. Zaten  yukarıdaki pamuk gübreleme programında pamukta yaprak gübresi kullanımı ile  ilgili gerekli tüm detaylar verilmiştir. 

Pamuk için Sıvı Yaprak Gübresi

Pamukta Potasyum Uygulaması

Pamukta  potasyum ne zaman verilir, potasyum nitrat pamukta  kullanılır mı, potasyum sülfat dekara  ne kadar verilir, pamukta yüksek verim nasıl alınır, potasyum bitkiye  ne zaman verilir. Pamukta  potasyum gübresi uygulamaları ile  ilgili potasyum nitrat  gübresi pamuk ekimi öncesi toprak altı olarak verilir. Ne kadar verileceği konusu toprak analizi sonucu tespit edilir. Toprakta dekarda  40 kg  ve  altı ise  eksik olan kısmı kadar  tamamlanması tavsiye edilir. Yani potasyum nitrat gübresi kullanılmaktadır. Potasyum sülfat gübresi ise  tarak oluşumundan itibaren başlanıp açtırıcı uygulamasına  kadar verilebilir. Damlama  sulama  sistemi ile damlama  gübreleme  şeklinde verilir. Dekar başına  toplamda 20-25  kg  gelecek şekilde uygulanabilir. Yine  bunların dışında  20 20, 3 15 vb. gübrelerde  ekim öncesi taban gübresi olarak uygulandığından içeriğinde  potasyum olan gübrelerdir. Pamukta  yüksek verim nasıl alınır dediğimizde  iri koza  olursa  yüksek verim alınabilir. İri koza  olması için pamuk gübrelemesi yaparken  pamuk bitkisinin potasyum ihtiyacını karşılamak gereklidir. Yine  potasyum içerikli gübreler  yapraktan gübreleme  şeklinde de  uygulanmaktadır. Pamukta yapraktan potasyum uygulaması daha  çok hasada  yakın dönemlerde  uygulanır. 

Pamuk Gübre Fiyatları

Pamuk gübre  fiyatları kaç lira diye  bakacak olursak yukarıdaki  pamuk taban gübresi ve  pamukta  üst gübreleme  bölümündeki bahsedilen pamuk için kullanılan gübreler herkesin bildiği, bir çok gübre  bayisinde  satılan ancak fiyatları çok değişken gübrelerdir. Nedir  bunlar  mesela.  18 46 gübresi olarak bilinen 50 KG DAP gübresi. 20 20 gübresi. Üre Gübresi. Amanyum sülfat gübresi yani şeker gübresi. 15 15 gübresi yada  3 15  olarak geçer. Bunların çoğu 50 kg  lık çuvalda satılır. Bir çok firma  tarafından hammaddesi yurt dışından getirilerek üretilen yada  tamamı hazır  üretilmiş olarak getirilen gübrelerdir. Yani pamuk gübre fiyatları şudur diyemiyoruz. Ancak yukarıdaki sizlere  gübre  önerisi olarak sunduğumuz  pamuk gübreleme  programındaki kullanılan pamuk gübreleme yaparken  tavsiye ettiğimiz pamuk için tavsiye ettiğimiz Rekor Gübre ürünlerinin  güncel fiyatlarını her daim aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. 

Pamuk Gübre Fiyatları için tıklayınız. 

Pamuğa Hangi Gübre İyi Gelir

Pamuğa  hangi gübre  iyi gelir, en iyi sonucu verir, en yüksek verimi aldırır vb. soruların cevaplarını şöyle  açıklayabiliriz.  sayfamızın en başında belirttiğimiz pamuk üretimi maliyetlerinin artması ve  değişen bir çok şartlar dolayısıyla  gübreleme  faktörünün önem kazanmasından dolayı ve  düşen kar  marjlarının yükseltilmesi için  pamuk gübreleme  tekniği ve  pamuk için en iyi en etkili gübre arayışı  artmıştır. Pamuk gübreleme  sayfasının başından sonuna   kadar incelerseniz pamuğa  en iyi gelen gübreleri görebilirsiniz. 

Pamuk Gübresi - Pamuk için Gübre

En iyi pamuk pamuk gübresi isimleri ve markaları nedir, pamuk için hangi gübreleri öneriyoruz, pamukta  bitki besleme gübreleri hakkında bilgi.  Pamuk gübresi dediğimizde  pamuk gübreleme  işleminde  kullanılan gübreleri kastediyoruz. Sadece  pamuk için kullanılan pamuk gübreleme amacı ile   ayrıca  üretilmiş gübre ürünleri yoktur. Aslında  bir çok bitki içinde genelde o bitkiye  özel üretilmez. Ancak bazen ticari olarak daha  çok satılabilir düşüncesi ile buna  benzeyen  üretimler  yapılabilmektedir.  Bunun sebebi de aslında  üreticilerimizin hangi gübreyi niçin neden kullandığını tam olarak bilmemesi işin kolayına  giden tarafı olan "Pamuk Gübresi" var mı, "Pamuk Gübresi" lazım gibi günlük hayatta  kullandığı kestirme soru ve cevaplardan kaynaklanmıştır. Öncelikle  gerek pamuk gübreleme  yapan çiftçi gerekse  diğer  bitkileri gübreleme  yapan çiftçilerimiz toprağının ve  bitkinin ihtiyaç duyduğu azot, fosfor, potasyum, çinko, mangan, magnezyum ve diğer  iz element  ihtiyaçlarını iyi bilmelidir. Yani pamukta  gübre  ihtiyacı nedir, dekara  kaç kg  azotlu gübre verilmelidir, fosforlu gübre verilmelidir  gibi pratik bilgiye sahipseniz pamuk için hangi gübreyi kullanacağınız iyi bilirsiniz, hangi gübrelerin pamuk gübresi olduğuna  kendiniz karar veririsiniz. Bu bağlamda  Rekor Gübre ürünlerinin en iyi pamuk gübresi olduğunu, pamukta en çok verimi arttıran gübrelerden olduğunu görebilirsiniz. Pamuk gübresi denildiğinde  çok az bir  ihtimalde  olsa  pamuktan yapılan bir gübre var mı acaba diye  düşünülebilir. Tarımda  kullanmak amacı ile  pamuktan yapılmış bir gübre yoktur.

Pamuk Verimi

Pamuk verimi nasıl arttırılır, Pamuk dönüme  kaç kg verir, 100 dönüm tarladan ne  kadar  pamuk çıkar, pamuk verimini arttırmak için hangi gübre kullanılır. Pamuk verimi demek tarladan dekar  başına, dönüm başına  yada  hektar  başına  çıkarılan, hasat edilen  pamuk olarak değerlendirebiliriz. Pamuk verimi, pamuk çeşidine, ekim dikim zamanına, toprak kalitesine,  iklimsel şartlara, pamuk tarımı yapılan bölgeye, pamuk üreticisi çiftçinin tecrübesine, en uygun hasat zamanı seçimine, hasat makinasının teknolojisine, pamuk ilaçlamaya ve  etkin ve  doğru pamuk gübrelemeye göre  azalır  yada  artar. Pamuk verimini artırma  konusunda  en belirleyici faktörlerin başında  pamuk gübreleme  gelir. Zaten yukarıda pamuk gübreleme  konusunda  detaylı bilgi verilmiştir. Tüm bu faktörlere  birazcık değinecek olsak ta  ülkemizdeki pamuk  dekar verimlerinin yaklaşık olarak 300-770 kg aralığında  olduğunu söyleyebiliriz. Arada 2  kattan bile  fazla verim farkı olsa da  tabii ki yukarıda saydığımız  şartlara  göre  bu kadar  farklı sonuçlar elbette  olabilir. Bu söylediğimiz pamuk verim değerleri tarladan kaldırılan haliyle  kütlü pamuk olarak söylediğimiz değerler olup sonrası daha  farklı bir  durumdur. Pamuk ülkemizde Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve  Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin bazı illerinde yetiştirilmektedir. Şanlıurfa, Aydın illerimizin dışındaki yerlerde pamuk fiyatları  pamuk ekimi konusundaki düzenliliği değiştirse de bu illerimizde  genel olarak pamuk düzenli olarak ekilmektedir. Pamuk verimi konusunda  üst  limit değerleri pamuk yetiştiriciliği yapılan her  yerde  yukarıda saydığımız  şartların iyi olması halinde  kaldırılabilmektedir. Yani dekar  başına en fazla  770 kg  olarak söylediğimiz pamuk verimini Aydın ilinde de Şanlıurfa'da da Manisa'da da  alabiliriz. Pamuk verimindeki alt  limit değeri olan dekarından 300 kg  ise ancak şu şart altında  geçerlidir, yine  kurallarına  uygun şekilde  ekimi yapılmış, bakımı yapılmış, ancak pamuk gübreleme, ilaçlama  vb. konularda  yeteri kadar  özen gösterilmemiş, toprak işçiliği çok iyi yapılmamış, iklim biraz  kötü gitmiş gibi durumları kapsar. Yoksa  pamuğu ekersiniz, sonra  sel olur hepsi kurur ve   hiç bir  hasat yapılamayabilir. Bunu kastetmediğimizi  açıklamak anlamında  söyledik. Yukarıda  saydığımız  pamuk verimini değiştiren etkileyen en önemli faktörlerden birisi olan pamukta gübreleme, bitki besleme  konusunda  sitemizin pamuk gübreleme sayfasında  detaylı bilgi verilmiştir. Bu bilgiler  ışığında  pamuk verimini arttırmak konusunda  başarılı olabilirsiniz. 

    Pamuk verimi konusunda  tohum çeşitleri konusuna  değinecek olursak yine  yukarıda  pamuktaki en çok ve  en az  alınacak kaldırılacak dekar  başı verimleri ıslahı yapılmış, çiftçilerimizin bildiği pamuk tohumu çeşitleri ile  de  rahatlık ile  kaldırılabilir. Ancak burada  herkes  kendi yöresine  uygun çeşidi ekmeli, ektiği pamuk tohumu çeşidinin özelliklerini iyi bilmeli avantajları ve  dezavantajlarına  göre  gerekli tedbirleri alırsa bu pamuk verimi değerlerine  ulaşabilir. Bu konuya  kısaca  bir örnek verecek olursak, örneğin piyasada  satılan ve  ıslah çalışması yapılmış bir  pamuk tohumu hastalıklara vb. çok dayanıklı ama  taraklanma konusunda başka bir çeşide  göre  iyi değil. Bu çeşidin daha  iyi taraklanması için gerekli tedbirleri alabilirseniz bu çeşitten yüksek verim alabilirsiniz. Eğer  pamukta  yeterli taraklanma elde edilemez  ise  verim muhakkak düşecektir. İşte bu vb. benzeri her pamuk tohumunun çiftçilerimiz tarafından tecrübeler  ile  ispatlanmış durumları olabilir. Bundan dolayı daha  önce tecrübe ettiğiniz, bildiğiniz tohumlar ile  çalışmak  pamuk verimi açısından önem kazanmaktadır.  

TikTokInstagramYouTubeFacebook